Algemene tips

Welke documenten heeft u nodig als u uw woning in Spanje wilt verkopen!

Het verkopen van een woning in Spanje kan een complex proces zijn. Bij dit proces is het hebben van een betrouwbare makelaar een belangrijke eerste stap. En dan niet alleen een makelaar die uw huis op zijn platform verkoopt, maar u ook begeleidt in alles wat er verder nog bij komt kijken! Zo moeten er om te beginnen een groot aantal (juridische) documenten overlegt worden alvorens u over kunt gaan tot de overdracht van uw woning.

Om u een beeld te geven heb ik deze hieronder voor u op een rijtje gezet:

1. Geldig legitimatiebewijs

Wellicht totaal overbodig om te vermelden maar zonder geldig legitimatiebewijs is het niet mogelijk om uw woning in Spanje te verkopen! Let wel dat dit geldt voor iedereen die op de eigendomsakte vermeld is als rechtmatig eigenaar!

2. Eigendomsakte van de woning

Een van de belangrijkste document om uw woning over te dragen naar een nieuwe koper is de eigendomsakte. Alle gegevens en bijzonderheden omtrent de woning staan immers beschreven in de eigendomsakte. U kunt hierbij denken aan zaken als erfpacht, maar ook of de woning voor 100% in bezit is van de verkoper. Bent u gescheiden maar is uw ex-partner mede-eigenaar dan zal hij/zij ook formeel akkoord moeten zijn met de verkoop.

De eigendomsakte is nodig om het koopcontract en de verkoopakte op te stellen, maar eventueel ook om de te betalen belastingen te berekenen en aan te geven. Uw makelaar of advocaat zal u dan ook zeker verzoeken een kopie van de eigendomsakte aan te leveren. Let wel dat een kopie in deze voldoende is! Dit kunt u het beste alvast regelen voordat op woning op de markt komt.

3. Energie Certificaat (EPC)

Sinds 2013 heeft u bij de verkoop van een woning in Spanje een energiecertificaat nodig. Zonder dit document is het niet onmogelijk om uw woning te verkopen. Het energiecertificaat is feitelijk een rapport waarin de efficiëntie van het energieverbruik van uw woning wordt aangegeven in scores van A tot G, waarbij A het meest efficiënt is. Ook wordt in dit rapport benoemd welke mogelijkheden er zijn om de energie-efficiëntie te verbeteren. Dit certificaat kan alleen worden afgegeven door een gekwalificeerde certificeerder en heeft een geldigheid van 10 jaar, tenzij er grondige veranderingen aan de woning zijn aangebracht.

De kosten voor het energiecertificaat zijn voor rekening van de verkoper en bedragen, afhankelijk van de grote van de woning, tussen de € 100,- en € 500,-. De kosten voor dit onderzoek zijn afhankelijk van de grootte van het huis en variëren tussen de 100 en 500 euro. De kosten zijn voor rekening van de verkoper. Deze kosten kunt u wel af trekken van de vermogensrendementsheffing.

4. Bewoonbaarheidsverklaring

Gaat u uw woning in Spanje verkopen dat moet u in het bezit zijn van een geldige bewoonbaarheidsverklaring (Cedula de Habitabilidad). Deze verklaring wordt door de gemeente in beginsel afgegeven aan de bouwer van de woning en is vervolgens vijf jaar geldig. Mocht de verklaring verlopen zijn dan moet de huidige eigenaar van de woning dit document verlengen bij de gemeente, welke daaropvolgend een nieuwe verklaring zal uitgeven, een “Licencia de Segunda Ocupación“, op naam van de eigenaar van de woning. Dit document is belangrijk omdat het aangeeft dat de woning voldoet aan de bewoonbaarheidsvereisten van de gemeente, maar ook omdat de koper anders bijv. uw watercontract niet kan overnemen.

Blog Content

5. Bewijs van royement van de hypotheek

Heeft u een hypotheek gehad op uw woning in Spanje, maar is deze reeds afgelost, dan moet u een bewijs hiervan overleggen. Is uw hypotheek nog afgelost dan zal u het restant van de hypotheeksom bij de notaris moeten betalen, zodat de nieuwe eigenaar het eigendom op zijn naam laten registreren. Dit kunt u uiteraard net als in Nederland regelen bij de notaris bij de overdracht van de woning. Zorg echter wel dat de documenten op tijd bij de notaris aanwezig zijn, of dat de notaris deze voor u opvraagt.

6. Betaal alle openstaande rekeningen

Bij de verkoop van uw woning in Spanje moeten uw betalingen/rekeningen die betrekking hebben op de woning betaald zijn. U kunt hierbij denken aan rekening als gas, water, elektra, (gemeentelijke) belastingen etc. Als bewijs moet de verkopende partij kopieën overleggen van de laatst betaalde rekeningen. Zorg dus dat u dit allemaal regelt en voorkom zo een kink in de kabel bij verkoop! U kunt uiteraard met de koper naar rato onderhandse afspraken over de vooruitbetaalde kosten.

7. Onroerend goed belasting (IBI)

De Spaanse onroerend goed belasting is de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Iedereen in Spanje die onroerend goed bezit moet IBI betalen. Dit geldt dus zowel voor ingezetenen als voor niet-ingezetenen. De belastbare waarde van het onroerend goed is de basis voor de IBI, echter varieert de hoogte van de IBI per gemeente. Gaat u uw woning in Spanje verkopen dat moet u een bewijs overhandigen in de vorm van een certificaat dat al uw IBI betalingen up-to-date zijn. De IBI betaald u 1 keer per jaar vooraf! Dus ook hier geldt dat u uiteraard met de koper naar rato onderhandse afspraken kunt maken over de door u vooruitbetaalde kosten.

8. Regelen van een volmacht

Nu kan het uiteraard zo zijn dat als u uw woning in Spanje verkoopt dat u niet altijd ter plaatse kunt zijn voor het persoonlijk tekenen van contracten of het aanvragen van de vereiste documenten. Dit kunt u echter heel simpel oplossen door iemand te volmachten die namens u mag optreden. Ook hiervoor kunt u, indien nodig en gewenst, terecht bij Club Villamar Real Estate.

9. Technische inspectie van gebouwen

Verkoopt u een woning die meer dan 50 jaar oud is, dan moet u eerst een inspectie laten doen door de – De Inspección Técnica de Edificios (ITE). Zij controleren de bouwkundige staat van uw woning, maar ook evalueren zij de veiligheid, toegankelijkheid en decoratieve omstandigheden. Als u deze inspectie heeft laten uitvoeren, krijgt u hiervan een certificaat welke u bij de verkoop moet overhandigen.

10.  Aanvullende documenten nodig bij urbanisatie

Staat uw woning op een urbanisatie met gemeenschappelijke voorzieningen, dan is er in bijna alle gevallen sprake van een vereniging van huiseigenaren. Binnen deze vereniging van huiseigenaren moet doorgaan elke huiseigenaar gemeenschappelijke kosten betalen als: tuin- en/of zwembadonderhoud, fitness, openbare gebouwen etc. Heeft u een woning in een urbanisatie dan moet u bij de beheerder van de urbanisatie verzoeken om een certificaat van betaling af te geven, zodat de koper vooraf kennis kan nemen van de bijkomende kosten. Ook dient de koper een kopie van de statuten en reglementen van de vereniging van eigenaren te ontvangen.

11. Technische inspectie van gebouwen (ITE)

De Inspección Técnica de Edificios (ITE) is van toepassing op gebouwen die meer dan 50 jaar oud zijn. Het is een regelmatige controle om de conservering en de staat van het gebouw te controleren. Het evalueert gezondheid en veiligheid, toegankelijkheid en decoratieve omstandigheden. Als u deze inspectie al hebt gehad, moet u het document overleggen dat dit certificeert.

Aanmelden voor de nieuwsbrief