[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Política de privacitat</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["ys8zqyk34m"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Club Villamar Real Estate respecta la privadesa dels visitants del lloc web;&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">en particular els drets dels visitants pel que fa al tractament automatitzat de dades personals.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Pel fet de voler ser totalment transparents amb els nostres clients, hem formulat i implementat una política pel que fa al tractament de les dades personals, però també la seva finalitat i les possibilitats que tenen els interessats d'exercir els seus drets de la millor manera possible.</font></font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Per obtenir tota la informació addicional sobre la protecció de dades personals, visiteu el lloc web de l'Autoritat holandesa de protecció de dades:&nbsp;</font><a href=\"https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; color: rgb(0, 119, 204); outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl</font></a><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">&nbsp;.</font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Fins que no accepteu l'ús de galetes i altres sistemes de seguiment al lloc web, no col·locarem galetes analítiques i/o galetes de seguiment no anònimes al vostre ordinador, telèfon mòbil o tauleta.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">En continuar visitant aquest lloc web acceptes les següents condicions d'ús.</font></font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">La versió actual de la política de privadesa disponible al lloc web és l'única versió que s'aplica mentre visiteu el lloc web, fins que una nova versió substitueixi la versió actual.</font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 1 – Disposicions legals</font></h3><ol style=\"box-sizing: inherit; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Lato, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(16, 16, 16); outline: none !important;\"><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 25px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; counter-increment: step-counter 1; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Lloc web (d'ara endavant també \"El lloc web\"): www.realestate.clubvillamar.com/nl/</font></li><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 25px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; counter-increment: step-counter 1; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Responsable del tractament de dades personals (d'ara endavant també: “L'administrador”): Club Villamar Real Estate, ubicat al carrer Montserrat Roig i Fransitorra 7, 17130 Lloret de Mar, Girona, Espanya, Cambra de Comerç número ....,</font></li></ol><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 2 – Accés al lloc web</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">L'accés al lloc web i el seu ús és estrictament personal.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Mai utilitzaràs aquest lloc web, les dades i/o la informació que s'hi proporcionin amb finalitats comercials, polítiques o publicitàries, ni per a qualsevol oferta comercial, en particular per a ofertes electròniques no sol·licitades.</font></font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 3 – El contingut del lloc web</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Totes les marques, imatges, textos, comentaris, il·lustracions, imatges (animacions), imatges de vídeo, sons, així com totes les aplicacions tècniques que es poden utilitzar per fer funcionar el lloc web i, de manera més general, totes les parts utilitzades en aquest lloc, estan protegits per llei per drets de propietat intel·lectual.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Queda totalment prohibida qualsevol reproducció, repetició, ús o modificació, de qualsevol manera, de la totalitat o només d'una part, incloses les aplicacions tècniques, sense l'autorització prèvia per escrit del responsable del tractament.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Si l'administrador no actua immediatament contra qualsevol infracció, això no es pot interpretar com un consentiment tàcit o una renúncia a les accions legals.</font></font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 4 – Gestió del lloc web</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Per gestionar el lloc web, l'administrador pot en qualsevol moment:</font></p><ul style=\"box-sizing: inherit; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Lato, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(16, 16, 16); outline: none !important;\"><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 20px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Suspendre, interrompre o restringir l'accés a tot o part del lloc web per part d'una determinada categoria de visitants;</font></li><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 20px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Eliminar qualsevol informació que pugui pertorbar el funcionament del lloc web o sigui contrària a la legislació nacional o internacional o contrària a l'etiqueta d'Internet;</font></li><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 20px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Tenir el lloc web temporalment indisponible per dur a terme les actualitzacions.</font></li></ul><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 5 – Responsabilitats</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">L'administrador no es responsabilitza en cap cas de fallades, interrupcions, dificultats o interrupcions en el funcionament del lloc web, com a conseqüència dels quals el lloc web o qualsevol de les seves funcionalitats resultin inaccessibles.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">La forma en què us connecteu al lloc web és responsabilitat vostra.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Heu de prendre totes les mesures adequades per protegir el vostre equip i les vostres dades contra, entre altres coses, atacs de virus a Internet.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">També sou responsable dels llocs web i de les dades que consulteu a Internet.</font></font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">L'administrador no es fa responsable dels procediments legals contra vostè:</font></p><ul style=\"box-sizing: inherit; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Lato, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(16, 16, 16); outline: none !important;\"><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 20px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">A causa de l'ús del lloc web o dels serveis accessibles a través d'Internet</font></li><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 20px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Per infringir els termes d'aquesta política de privadesa</font></li></ul><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">L'administrador no es fa responsable de cap dany en què incorregi vostè mateix, ni dels danys incorreguts per tercers o el seu equip, com a conseqüència de la seva connexió o ús del lloc web.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Com a resultat, s'abstindrà de qualsevol acció contra l'administrador.</font></font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Si el gestor es veu involucrat en una disputa com a conseqüència de l'ús que feu d'aquest lloc web, el responsable té dret a recuperar de vostè tots els danys que hagi patit i patirà com a conseqüència.</font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 6 – Recollida de dades</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Les teves dades són recollides per Club Villamar Real Estate.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Dades personals significa: tota la informació sobre una persona física identificada o identificable;&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Una persona física identificable és aquella que es pot identificar, directament o indirectament, en particular per referència a un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, un identificador en línia o a un o més factors específics de l'estat físic, fisiològic, identitat genètica, psicològica, econòmica, cultural o social.</font></font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Les dades personals recollides al lloc web són utilitzades principalment per l'administrador per mantenir relacions amb vostè i, si escau, per processar les seves comandes.</font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 7 – Els teus drets sobre les teves dades</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">D'acord amb l'article 13(2)(b) del RGPD, tothom té dret a inspeccionar, rectificar o esborrar les seves dades personals o a limitar el tractament que el concerneix, així com el dret a oposar-se al tractament i el dret a la portabilitat de les dades.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Pots exercir aquests drets posant-te en contacte amb nosaltres a&nbsp;</font></font><a href=\"mailto:realestate@clubvillamar.com\" style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; color: rgb(0, 119, 204); outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">realestate@clubvillamar.com</font></a><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">&nbsp;.</font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Qualsevol sol·licitud d'aquesta ha d'anar acompanyada d'una còpia d'un document d'identitat vàlid en què hagis signat i amb l'adreça a la qual pots contactar amb tu.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Rebràs una resposta a la teva sol·licitud en el termini d'1 mes després de la sol·licitud presentada.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">En funció de la complexitat de les sol·licituds i del nombre de sol·licituds, aquest termini es pot ampliar en 2 mesos si cal.</font></font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 8 – Tractament de dades personals</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">En cas d'incompliment de qualsevol llei o reglament, de la qual se sospita del visitant i per a la qual les autoritats requereixen dades personals que l'administrador ha recollit, aquestes se'ls facilitaran després d'una sol·licitud explícita i raonada d'aquestes autoritats, després del qual aquestes dades personals deixaran de ser emmagatzemades, queden sota la protecció de les disposicions d'aquesta declaració de privadesa.</font></p><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Si és necessària determinada informació per accedir a determinades funcionalitats del lloc web, el responsable del tractament indicarà el caràcter obligatori d'aquesta informació en el moment de sol·licitar les dades.</font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 9 – Ofertes comercials</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Podeu rebre ofertes comercials de l'administrador.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Si no voleu rebre-ho (més), envieu un correu electrònic a la següent adreça:&nbsp;</font></font><a href=\"mailto:realestate@clubvillamar.com\" style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; color: rgb(0, 119, 204); outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">realestate@clubvillamar.com</font></a><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">&nbsp;.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Si trobeu alguna dada personal mentre visiteu el lloc web, haureu d'abstenir-se de recollir-les o de qualsevol altre ús no autoritzat, així com de qualsevol acte que constitueixi una infracció de la privadesa d'aquella o persones.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">El gerent en cap cas és responsable en les situacions anteriors.</font></font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 10 – Termini de conservació de les dades</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Les dades recollides per l'operador del lloc web s'utilitzen i s'emmagatzemen durant el període que determina la llei.</font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 11 – Cookies</font></h3><ol style=\"box-sizing: inherit; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Lato, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(16, 16, 16); outline: none !important;\"><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 25px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; counter-increment: step-counter 1; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Una galeta és un petit fitxer de text que es col·loca al disc dur del vostre ordinador quan visiteu el nostre lloc web.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Una galeta conté dades perquè pugueu ser reconegut com a visitant cada vegada que visiteu el nostre lloc web.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Aleshores, és possible configurar el nostre lloc web específicament per a vostè i facilitar la sessió.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Quan visiteu el nostre lloc web, apareixerà un bàner amb el qual us informem sobre l'ús de cookies.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">En continuar utilitzant el nostre lloc web, acceptes el seu ús.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">El vostre consentiment és vàlid per un període de tretze mesos.</font></font></li><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 25px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; counter-increment: step-counter 1; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Utilitzem els següents tipus de cookies al nostre lloc web:</font></li></ol><ul style=\"box-sizing: inherit; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Lato, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(16, 16, 16); outline: none !important;\"><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 20px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Galetes funcionals: com ara galetes de sessió i d'inici de sessió per fer un seguiment de la informació de sessió i d'inici de sessió.</font></li></ul><ol start=\"3\" style=\"box-sizing: inherit; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: Lato, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(16, 16, 16); outline: none !important;\"><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 25px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; counter-increment: step-counter 1; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Quan visiteu el nostre lloc web, es poden instal·lar galetes del controlador i/o de tercers al vostre equip.</font></li><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 25px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; counter-increment: step-counter 1; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Per a més informació sobre l'ús, gestió i eliminació de cookies per a cada tipus de control, us convidem a consultar el següent enllaç:&nbsp;</font><a href=\"https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; color: rgb(0, 119, 204); outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post /cookies# faq</font></a></li><li style=\"box-sizing: inherit; padding: 0px 0px 0px 25px; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 2; vertical-align: baseline; display: block; position: relative; counter-increment: step-counter 1; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Pots llegir més informació sobre les cookies al nostre lloc web&nbsp;</font><a href=\"https://realestate.clubvillamar.com/cookies/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; color: rgb(0, 119, 204); outline: none !important;\"><span style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; outline: none !important;\">aquí</span></a><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">&nbsp;!</font></li></ol><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 12 – Material d'imatge i productes oferts</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">No es poden derivar drets de les imatges associades als productes oferts al lloc web.</font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font class=\"VIpgJd-yAWNEb-VIpgJd-fmcmS-sn54Q\" style=\"background-color: rgb(201, 215, 241); box-shadow: rgb(153, 153, 170) 2px 2px 4px; position: relative; vertical-align: inherit; outline: none !important;\">Article 13 – Llei aplicable</font></font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">La llei holandesa s'aplica a aquestes condicions.&nbsp;</font><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">El jutjat de l'oficina del gerent té competència exclusiva per resoldre qualsevol controvèrsia sobre aquestes condicions, llevat que s'apliqui una excepció legal.</font></font></p><h3 style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.25; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Article 14 – Contacte</font></h3><p style=\"box-sizing: inherit; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 30px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: 2; font-family: Lato, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(16, 16, 16); text-align: start; text-transform: none; outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Per a preguntes, informació sobre productes o informació sobre el mateix lloc web, poseu-vos en contacte amb:&nbsp;</font><a href=\"https://realestate.clubvillamar.com/contact/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; color: rgb(0, 119, 204); outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">Club Villamar Real Estate</font></a><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">&nbsp;–&nbsp;</font><a href=\"mailto:realestate@clubvillamar.com\" style=\"box-sizing: inherit; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; color: rgb(0, 119, 204); outline: none !important;\"><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">realestate@clubvillamar.com</font></a><font style=\"box-sizing: inherit; outline: none !important; vertical-align: inherit;\">&nbsp;.</font></p>","limit":-1,"order":40}]

Política de privacitat

Club Villamar Real Estate respecta la privadesa dels visitants del lloc web; en particular els drets dels visitants pel que fa al tractament automatitzat de dades personals. Pel fet de voler ser totalment transparents amb els nostres clients, hem formulat i implementat una política pel que fa al tractament de les dades personals, però també la seva finalitat i les possibilitats que tenen els interessats d'exercir els seus drets de la millor manera possible.

Per obtenir tota la informació addicional sobre la protecció de dades personals, visiteu el lloc web de l'Autoritat holandesa de protecció de dades: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Fins que no accepteu l'ús de galetes i altres sistemes de seguiment al lloc web, no col·locarem galetes analítiques i/o galetes de seguiment no anònimes al vostre ordinador, telèfon mòbil o tauleta. En continuar visitant aquest lloc web acceptes les següents condicions d'ús.

La versió actual de la política de privadesa disponible al lloc web és l'única versió que s'aplica mentre visiteu el lloc web, fins que una nova versió substitueixi la versió actual.

Article 1 – Disposicions legals

 1. Lloc web (d'ara endavant també "El lloc web"): www.realestate.clubvillamar.com/nl/
 2. Responsable del tractament de dades personals (d'ara endavant també: “L'administrador”): Club Villamar Real Estate, ubicat al carrer Montserrat Roig i Fransitorra 7, 17130 Lloret de Mar, Girona, Espanya, Cambra de Comerç número ....,

Article 2 – Accés al lloc web

L'accés al lloc web i el seu ús és estrictament personal. Mai utilitzaràs aquest lloc web, les dades i/o la informació que s'hi proporcionin amb finalitats comercials, polítiques o publicitàries, ni per a qualsevol oferta comercial, en particular per a ofertes electròniques no sol·licitades.

Article 3 – El contingut del lloc web

Totes les marques, imatges, textos, comentaris, il·lustracions, imatges (animacions), imatges de vídeo, sons, així com totes les aplicacions tècniques que es poden utilitzar per fer funcionar el lloc web i, de manera més general, totes les parts utilitzades en aquest lloc, estan protegits per llei per drets de propietat intel·lectual. Queda totalment prohibida qualsevol reproducció, repetició, ús o modificació, de qualsevol manera, de la totalitat o només d'una part, incloses les aplicacions tècniques, sense l'autorització prèvia per escrit del responsable del tractament. Si l'administrador no actua immediatament contra qualsevol infracció, això no es pot interpretar com un consentiment tàcit o una renúncia a les accions legals.

Article 4 – Gestió del lloc web

Per gestionar el lloc web, l'administrador pot en qualsevol moment:

 • Suspendre, interrompre o restringir l'accés a tot o part del lloc web per part d'una determinada categoria de visitants;
 • Eliminar qualsevol informació que pugui pertorbar el funcionament del lloc web o sigui contrària a la legislació nacional o internacional o contrària a l'etiqueta d'Internet;
 • Tenir el lloc web temporalment indisponible per dur a terme les actualitzacions.

Article 5 – Responsabilitats

L'administrador no es responsabilitza en cap cas de fallades, interrupcions, dificultats o interrupcions en el funcionament del lloc web, com a conseqüència dels quals el lloc web o qualsevol de les seves funcionalitats resultin inaccessibles. La forma en què us connecteu al lloc web és responsabilitat vostra. Heu de prendre totes les mesures adequades per protegir el vostre equip i les vostres dades contra, entre altres coses, atacs de virus a Internet. També sou responsable dels llocs web i de les dades que consulteu a Internet.

L'administrador no es fa responsable dels procediments legals contra vostè:

 • A causa de l'ús del lloc web o dels serveis accessibles a través d'Internet
 • Per infringir els termes d'aquesta política de privadesa

L'administrador no es fa responsable de cap dany en què incorregi vostè mateix, ni dels danys incorreguts per tercers o el seu equip, com a conseqüència de la seva connexió o ús del lloc web. Com a resultat, s'abstindrà de qualsevol acció contra l'administrador.

Si el gestor es veu involucrat en una disputa com a conseqüència de l'ús que feu d'aquest lloc web, el responsable té dret a recuperar de vostè tots els danys que hagi patit i patirà com a conseqüència.

Article 6 – Recollida de dades

Les teves dades són recollides per Club Villamar Real Estate. Dades personals significa: tota la informació sobre una persona física identificada o identificable; Una persona física identificable és aquella que es pot identificar, directament o indirectament, en particular per referència a un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, un identificador en línia o a un o més factors específics de l'estat físic, fisiològic, identitat genètica, psicològica, econòmica, cultural o social.

Les dades personals recollides al lloc web són utilitzades principalment per l'administrador per mantenir relacions amb vostè i, si escau, per processar les seves comandes.

Article 7 – Els teus drets sobre les teves dades

D'acord amb l'article 13(2)(b) del RGPD, tothom té dret a inspeccionar, rectificar o esborrar les seves dades personals o a limitar el tractament que el concerneix, així com el dret a oposar-se al tractament i el dret a la portabilitat de les dades. Pots exercir aquests drets posant-te en contacte amb nosaltres a realestate@clubvillamar.com .

Qualsevol sol·licitud d'aquesta ha d'anar acompanyada d'una còpia d'un document d'identitat vàlid en què hagis signat i amb l'adreça a la qual pots contactar amb tu. Rebràs una resposta a la teva sol·licitud en el termini d'1 mes després de la sol·licitud presentada. En funció de la complexitat de les sol·licituds i del nombre de sol·licituds, aquest termini es pot ampliar en 2 mesos si cal.

Article 8 – Tractament de dades personals

En cas d'incompliment de qualsevol llei o reglament, de la qual se sospita del visitant i per a la qual les autoritats requereixen dades personals que l'administrador ha recollit, aquestes se'ls facilitaran després d'una sol·licitud explícita i raonada d'aquestes autoritats, després del qual aquestes dades personals deixaran de ser emmagatzemades, queden sota la protecció de les disposicions d'aquesta declaració de privadesa.

Si és necessària determinada informació per accedir a determinades funcionalitats del lloc web, el responsable del tractament indicarà el caràcter obligatori d'aquesta informació en el moment de sol·licitar les dades.

Article 9 – Ofertes comercials

Podeu rebre ofertes comercials de l'administrador. Si no voleu rebre-ho (més), envieu un correu electrònic a la següent adreça: realestate@clubvillamar.com . Si trobeu alguna dada personal mentre visiteu el lloc web, haureu d'abstenir-se de recollir-les o de qualsevol altre ús no autoritzat, així com de qualsevol acte que constitueixi una infracció de la privadesa d'aquella o persones. El gerent en cap cas és responsable en les situacions anteriors.

Article 10 – Termini de conservació de les dades

Les dades recollides per l'operador del lloc web s'utilitzen i s'emmagatzemen durant el període que determina la llei.

Article 11 – Cookies

 1. Una galeta és un petit fitxer de text que es col·loca al disc dur del vostre ordinador quan visiteu el nostre lloc web. Una galeta conté dades perquè pugueu ser reconegut com a visitant cada vegada que visiteu el nostre lloc web. Aleshores, és possible configurar el nostre lloc web específicament per a vostè i facilitar la sessió. Quan visiteu el nostre lloc web, apareixerà un bàner amb el qual us informem sobre l'ús de cookies. En continuar utilitzant el nostre lloc web, acceptes el seu ús. El vostre consentiment és vàlid per un període de tretze mesos.
 2. Utilitzem els següents tipus de cookies al nostre lloc web:
 • Galetes funcionals: com ara galetes de sessió i d'inici de sessió per fer un seguiment de la informació de sessió i d'inici de sessió.
 1. Quan visiteu el nostre lloc web, es poden instal·lar galetes del controlador i/o de tercers al vostre equip.
 2. Per a més informació sobre l'ús, gestió i eliminació de cookies per a cada tipus de control, us convidem a consultar el següent enllaç: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post /cookies# faq
 3. Pots llegir més informació sobre les cookies al nostre lloc web aquí !

Article 12 – Material d'imatge i productes oferts

No es poden derivar drets de les imatges associades als productes oferts al lloc web.

Article 13 – Llei aplicable

La llei holandesa s'aplica a aquestes condicions. El jutjat de l'oficina del gerent té competència exclusiva per resoldre qualsevol controvèrsia sobre aquestes condicions, llevat que s'apliqui una excepció legal.

Article 14 – Contacte

Per a preguntes, informació sobre productes o informació sobre el mateix lloc web, poseu-vos en contacte amb: Club Villamar Real Estate – realestate@clubvillamar.com .


Cargando datos. Un momento, por favor...